ACE – Association for Curatorial Education
ACE – Association for Curatorial Education
26. 2.—26. 3.

Društvo za kuratorsko izobraževanje oz. ACE – Association for Curatorial Education, so, kot neprofitno združenje, leta 2022 ustanovile Lara Almbauer, Iris Krisper in Nastia Khlestova

Namen ACE je spodbujanje povezovanja med lokalno in mednarodno umetniško sceno, še posebej med umetniki, kuratorji in umetniškimi iniciativami v Avstriji, njenih sosedah in v Ukrajini. Društvo zagotavlja financiranje za mlade umetnike in kustose, ki so še na začetku svojih karier in ki so skozi združenje vključeni v različne dogodke. Cilje društva je podpirati mlade v umetnosti in hkrati graditi mednarodno mrežo.

 

 

 

Preberi več