Tomaž Črnej: Kajuhova

avtor: Tomaž Črnej
naslov: Kajuhova 11
leto: 2011
zvrst: fotografija
tehnika: digitalna fotografija

Kajuhova 11 je blok, v katerem Tomaž Črnej živi skoraj vse svoje življenje. V njem je doživel spremembo sistema, predvsem pa opazno spremembo v medosebnih odnosih. Prej pogostih družabnih večernih obiskov je bilo vedno manj, ostale so le hitre in vljudne fraze na hodnikih. Serijo, ki govori o bloku in njegovih stanovalcih, o odnosih, sobivanju, povezanosti in odtujenosti, sestavljajo posnetki zunanjosti in notranjosti bloka ter večinoma barvni portreti stanovalcev, posnetih v njihovih intimnih, bivalnih okoljih, s pogledom v kamero, v oči. Neposredni stik in povezanost je Črnej izpostavil in dosegel ne le s fotografijami in aktom fotografiranja, temveč tudi s predstavitvijo nastalih fotografij na »skupni« razstavi, ki je bila postavljena in s pogostitvijo, v kateri so sodelovali in jo pripravili stanovalci, odprta »in situ«, v bloku samem. Celoten projekt in z njim pravzaprav umetnost sta tako postala Črnejevo sredstvo povezovanja in zbliževanja sostanovalcev na Kajuhovi 11.

Preberi več

Pridobitve