PREMIERA 2022: razpis za mlade umetnice in umetnike
5. 1.—31. 3., Galerija sodobne umetnosti

Vabilo k prijavam na odprti razpis Premiera 2022!

Rok prijave: 31. 3. 2022

V Centru sodobnih umetnosti Celje s trienalnimi razstavami Premiera predstavljamo mlade umetnice in umetnike iz slovenskega prostora, ki s svojo vizualno in pomensko govorico premišljujejo sodobni čas ter začenjajo vstopati v naš umetnostni prostor. Trienale Premiera smo zasnovali leta 2008, letošnje leto načrtujemo že peto izdajo. S projektom želimo mladi generaciji ustvarjalk in ustvarjalcev omogočiti pogoje za profesionalno predstavitev in z novimi avtorskimi idejami ter umetniškimi praksami nagovoriti tako strokovno kot širšo javnost.

Izbor umetnic in umetnikov poteka na podlagi odprtega razpisa.
Na razpis se lahko prijavijo vizualne umetnice in umetniki, ki zaključujejo študij ali se soočajo s prvimi poskusi profesionalnega vključevanja v slovenski in mednarodni umetnostni prostor. Kriterij izbora sodelujočih je kvalitetna uporaba sodobnih medijskih in vsebinskih pristopov. Na razpis lahko umetnice in umetniki prijavijo do tri umetniške projekte, ki niso starejši od treh let. Prednost pri izboru bodo imela dela, ki še niso bila predstavljena širši javnosti.

Med prispelimi prijavami bomo izbrali dela, ki bodo predstavljena na skupinski razstavi 5. trienale mladih umetnikov – PREMIERA 2022 v Galeriji sodobne umetnosti (18. 6. – 11. 9. 2022). Ob razstavi bo izšel katalog.

Prijava na razpis naj vsebuje:

  • osebne podatke (ime in priimek, letnica rojstva, naslov, telefonska številka, elektronska pošta)
  • kratko izjavo o umetniškem delovanju (do 1000 znakov s presledki)
  • CV
  • osnovne podatke o prijavljenem delu (naslov, letnica nastanka, zvrst/medij/tehnika, dimenzije)
  • vsebinsko predstavitev dela (do 2000 znakov s presledki)
  • predlog postavitve oziroma tehnične rešitve
  • vizualno gradivo (fotografije, reprodukcije, skice, linki do gradiva itd.)

Prijave sprejemamo na elektronsko pošto: maja.antoncic@celje.si, zadeva: RAZPIS PREMIERA 2022

O rezultatih razpisa bomo umetnice in umetnike obvestili najkasneje do 14. aprila 2022.

Informacije: Maja Antončič, 03 4265 160, 051 681 995, maja.antoncic@celje.si