Dejan Kaludjerović: umm, otherwise I don’t really know
14. 5.—21. 6., Likovni salon

Dejan Kaludjerović se izraža skozi več medijev, od slikarstva, risbe, videa in zvoka do instalacije. Njegovi projekti so zastavljeni dolgoročno in nastajajo več let kot serijski sklopi. Tematsko raziskuje pomen otroštva skozi osebni spomin ali širše, kot družbeno kategorijo. Med drugim ga zanima reprezentacija tega obdobja v množičnih medijih. V svojih delih apropriira prizore otrok iz oglaševalskih kampanj ter jih postavlja v nov kontekst, da ozavesti ideološka sporočila, skrita pod površino podobe. V novejših projektih otroke aktivno vključuje v umetniško raziskavo kot poglavitne akterje del. Ustvarja horizontalna okolja, v katerih se otroci lahko sami odločajo, odprto govorijo in se izražajo, ob tem pa subtilno razkriva proces indoktrinacije, ki se odvija v otrokovem najintimnejšem okolju kot tudi širše.

Zanima ga, kako politične spremembe zaznamujejo izkušnjo subjekta v vsakdanjem življenju. Raziskuje lastno odraščanje v času Jugoslavije, tragedijo ob razpadu države in simptome prehoda v sistem kapitalizma. Pomenljivo delo iz tega obdobja je instalacija What Did Tomorrow Bring Us? (2001), kjer preoblikuje fotografiji svojih staršev, posneti v času skupne države. Na projekciji ju opazujemo na razpotju, sedeč vsak na svoji strani ograje mostu. Kaj prinaša prihodnost ob izgubi temeljev lastne zgodovine, se v tem delu sprašuje umetnik, soočen s povojno realnostjo in prekarizacijo družbenega tkiva. Situacija, ki je mnoge prisilila k migraciji in iskanju boljšega življenja na zahodu. Da približevanje zahodnemu modelu potrošniške družbe in obljuba blaginje spremlja politika izključevanja, ki se še posebej ostro izraža v odnosu do migrantov, izrazi v delu Europoly – The European Union Identity Trading Game (od 2004 naprej). Apropriira znano družabno igro Monopoly in jo pretvori v politično igro, kjer se preigrava z različnimi identitetami, večinoma priseljenci. Portretirani migrantski delavci, razvrščeni po igralnem polju, vabijo gledalca k igranju igre z obljubljenim ciljem pridobitve državljanstva v eni od držav EU.

Igra kot prispodoba družbene realnosti je pogost element umetniške prakse Dejana Kaludjerovića. V dolgoletnem raziskovalnem projektu Conversations: Hula Hoops, Elastics, Marbles and Sand (od 2013 dalje) razne družabne igre preoblikuje v prostorske postavitve. V osrčju postavitev so posnetki pogovorov z otroki, ki jih je umetnik posnel v več obdobjih in v različnih državah. V tem obširnem projektu raziskuje, kako se otroci učijo, ko z opazovanjem okolice vzpostavljajo razmerje s svetom. Umetnika zanima, katere so tiste sile in vzgibi, ki skozi učenje bistveno vplivajo na oblikovanje otrokove osebnosti in asimilacijo v obstoječi družbeni red. Intervjuva otroke, stare med 6 in 10 let, ki prihajajo iz različnih socialnih okolij. Sprašuje jih po mnenju o širših družbenih pojmih in pojavih, kot so strah, svoboda, prihodnost, sanje, denar, država, religija, vojna. Iz izraženih stališč, prepričanj in vrednot otrok gledalec razbere družinski scenarij ter kulturno in politično ozadje prostora, v katerem odraščajo. Doslej je serijo Conversations posnel z otroki v Rusiji, Srbiji, Azerbajdžanu, Iranu, Avstriji, Izraelu in Sloveniji.

V Likovnem salonu predstavlja slovensko edicijo. Instalacija je sestavljena iz projekcije in zvočnih posnetkov in potiskanih kock v prostoru. S poslušanjem zvočnih posnetkov gledalec dobi vpogled v razmišljanja otrok, v njihov kognitivni svet, preplavljen z mnogoterimi vtisi in doživetji, ki jih poskušajo smiselno strniti v izražena mnenja. Nekateri pojmi se neposredno dotikajo njihovega doživljajskega sveta, drugi se od njega oddaljujejo in obstajajo zgolj kot predstave, podkrepljene z vtisi iz okolja. Imajo različne skupne izkušnje, nekateri so se že srečali z nasiljem, razumejo tudi, da razmerja v svetu niso enakopravna in začenjajo gojiti kritičen odnos do družbe. Zvočno instalacijo spremlja postavitev s kockami, ki so potiskane s podobami slovenske pokrajine, ki so zaznamovane s preteklimi ali aktualnimi političnimi problematikami ali pa so uporabljene za izgradnjo slovenske nacionalne identitete.

 

Dejan Kaludjerović (Beograd) živi in dela na Dunaju. Svoje delo je predstavil na mnogih mednarodnih samostojnih in skupinskih razstavah v uglednih razstavnih prostorih (Museum Villa Rot Kunsthalle, Nemčija; Muzej savremene umetnosti Beograd, Srbija; Weltmuseum Wien, Avstrija;  Artium Museum, Španija; Salzburger Kunstverein, Avstrija; Museum of Contemporary Art Taipei, Tajvan; Galerija Tobačna, Slovenija; Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Italija, itd.). Sodeloval je na več bienalih, kot so Grafični bienale, Ljubljana; Oktobrski salon, Beograd; Atenski bienale, Atene; Manifesta, Frankfurt; Bukareški bienale mladih umetnikov, Bukarešta; Moskovski bienale, Moskva itd. Nominiran je bil za nagrado MUMOK – Kapsch Contemporary Art Prize 2017. Udeležil se je številnih rezidenčnih bivanj v najprestižnejših rezidenčnih centrih po svetu. Njegova dela so del mednarodnih zbirk. Je soustanovitelj neodvisne kulturne organizacije Verein K – Kunst, Kultur, Kommunikation.

www.dejankaludjerovic.net

 

Podpora: The Austrian Federal Chancellery

 

 

 

 

Preberi več

Zaprto

Likovni salon / Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 ponedeljek in prazniki zaprto vstop prost