Pred_vsem
Spletna predstavitev del dijakov Gimnazije Celje – Center, umetniške gimnazije likovne smeri
21. 5.—4. 6., Galerija sodobne umetnosti

Lanski naslov končne razstave, ki predstavlja rezultate delavnic na teme sodobne umetnosti Centra sodobnih umetnosti in Gimnazije Celje – Center, je bil Sporočila svetu. Sporočila, ki smo jih z dijaki ustvarjalno in uspešno razvijali letos, pa so prekinile epidemija, izolacija in negotovost. Tudi razstava v klasični obliki se nam je tokrat izmuznila, zato predstavljamo projekte le na spletu in v nekoliko okrnjeni obliki. Čeprav zadnje čase veliko razmišljamo o vstopu v novo normalnost in v drugačne norme tako šolskega in ustvarjalnega dela kot medsebojnih odnosov in alternativnih oblik življenja, smo se pod enostavnim naslovom Pred_vsem vseeno posvetili vsebini izdelkov, ki so jih dijaki v Galeriji sodobne umetnosti dokončali ravno pred zaprtjem šol.
V šolskem letu 2019/2020 so dijaki 1. letnika pod mentorstvom Asiane Jurca Avci izdelali fotografski zin, torej publikacijo, narejeno po principu »naredi sam«, ki s sproščeno kolažno estetiko razkriva vsakdanjo intimo mladih ali s humorjem nakazuje določene družbene kategorije. Drugošolci so raziskovali psihološke procese odločanja in delovanja posameznika. Z mentorico Majo Hodošček so posneli performativne akcije, ki simulirajo besedne dražljaje in posamezne vsebinske motnje. Dijaki 3. letnika so se z mentorjem Juretom Cvitanom pogovarjali o vzrokih in posledicah upora in o doseganju družbenih sprememb skozi aktivizem, proaktivno vedenje in umetnost. Projekte so razvijali v različnih tehnikah in zvrsteh. Načrtovanih je bilo nekaj instalacij, ki smo jih želeli postaviti na razstavi v galeriji, vendar so zaradi situacije ostale neuresničene.
Dela se vsebinsko dotikajo ekoloških vprašanj, politike, homofobije in predvsem kritičnega razmisleka o položaju posameznika v družbi. Četrtošolci so z mentorjem Borisom Bejo raziskovali, kako lahko vsakdanja predmetnost postane abstrakcija in kako lahko individualno delo postane skupinska instalacija. Skozi opazovanje in abstraktno upodabljanje predmetnega tihožitja ter z grafično tehniko so iz posameznih likovnih enot razvili nov vzorec, ki sestavlja večjo kompozicijo, napeljujočo k principu ponavljanja in razlike. Na predstavitvi, ki nadomešča končno razstavo, s fotografijami izdelkov in povezavami do posameznih videov predstavljamo rezultat delavnic, ki so jih dijaki v okviru strokovnih predmetov ustvarjali v Galeriji sodobne umetnosti. Dela znova kažejo na to, da mladi potrebujejo predvsem kreativne izzive, ki segajo preko udobnih in gotovih življenjskih vzorcev, širino pogleda na določene aktualne teme in svoboden izraz, da se počutijo aktiven del družbe.

Mentorici in mentorja delavnic: Boris Beja, Jure Cvitan, Maja Hodošček, Asiana Jurca Avci
Koordinacija: Maja Antončič, Ana Pečnik, Otmar Uranjek
Organizacija izobraževalnega programa in spletne predstavitve: Maja Antončič

Izobraževalni program Centra sodobnih umetnosti podpira Mestna občina Celje.

PREDSTAVITEV POSAMEZNIH DELAVNIC (Klikni “Preberi več”)

Slikovno gradivo likovnih del si lahko ogledate tako, da v galeriji zgoraj kliknete na sliko in se nato pomikate s puščico naprej.

1. i
Fotografski zin

Mentorica: Asiana Jurca Avci

Dijaki so na delavnici izhajali iz osebnih zbirk/albumov fotografij na mobilnih telefonih in iz njih sestavljali novo naracijo v obliki fotografskega zina. V skupinah so ustvarjali publikacije na različne teme, predvsem pa razmišljali o sporočilnosti posamezne fotografije – kakšno je njeno sporočilo kot samostojno in kakšno, ko je postavljena v zgodbo ali drugo vsebinsko kompozicijo. S tehniko kolaža so izdelali knjižice, ki smo jih nato prevedli v digitalno obliko.

2. i
Usposabljanje

Mentorica: Maja Hodošček

Na delavnici smo izhajali iz koncepta usposabljanja kot oblike pridobivanja veščin za izboljšanje učinkovitosti posameznika. Poskušali smo razmišljati o tem, kdo upravlja z našim vedenjem, kateri so tisti prikriti mehanizmi, ki vplivajo na naš proces odločanja in razmišljanja. Delali smo v skupinah; vsaka si je po skupnem razmišljanju izbrala, kateri “vir” usmerjanja naših teles in misli bo prikazala. Rezultat delavnice so performativna video dela.

Ogledate si jih lahko tako, da kliknete na spodnje Skupine:

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

3. i
Črna ovca

Mentor: Jure Cvitan

Delavnico smo zasnovali kot kreativno debato o temah, ki so zaradi neznanja, strahu ali nezaupanja postavljene ob stran in so pogosto v šoli ali v družbi premalo obravnavane. S projekcijo fotografij, ki prikazujejo aktualne težave sveta (migrantska kriza, vojne in nasilje, protestni shodi, homofobija, nadzor medijev, ekološke katastrofe …) je skušal mentor pri dijakih spodbuditi kritično razmišljanje in oblikovanje lastnega mnenja do okoliščin, v katerih živimo. Dijaki so spoznali, kako ustvarjalci z raznimi likovnimi in vizualnimi intervencijami iščejo svojo kritično držo in skušajo aktivno posegati v družbene strukture. Razmišljali so o grafitih, instalaciji, nekateri o angažiranem slikarstvu in poeziji.

Ariana Hodžič in Nika Fridauer (3. i), 21. stoletje

4. i
Abstraktno tihožitje

Mentor: Boris Beja

Opazovanje in zaznavanje je ključno za delovanje posameznika. Vsako likovno delo nastaja na podlagi zaznav iz okolja, v katerem živimo in delujemo. Delavnica v treh stopnjah je bila namenjena preizkusu in metodi, kako lahko iz objektnega sveta, preprostega tihožitja, prestopimo v abstraktno razmišljanje in na koncu v abstraktno formo, ki jo je težko najti v svetu vsakdanjih predmetov. Ta večinoma nastaja z abstraktnim in kritičnim mišljenjem. Tihožitje smo ustvarili s poenostavitvijo in pokončnimi linijami, ki so bile po obliki različne, v njihovem prekrivanju pa so se izoblikovali različni vzorci, ki smo jih v nadaljevanju z izborom detajla povečali v zaključen kader grafične matrice. Dijaki so se v nadaljevanju srečali še z vzorcem »ready made«, odtisnjenim v glino, in svoj vzorec dopolnili z odtisom na drugačen nosilec, kot smo sicer vajeni za grafični list. Rezultat je talna in kolektivna podlaga za gledalca, ki vstopa in prestopa v njihovo abstraktno formo.

Preberi več

Zaprto

Galerija sodobne umetnosti / Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 ponedeljek in prazniki zaprto vstopnina: 3 eur, *1 eur (*dijaki, študentje, upokojenci) **brezplačno (**otroci, brezposelni)