Koraki za ... jutri 2. 20 let programa umetniške gimnazije - likovna smer na Gimnaziji Celje - Center
(Na)proti Človeku
16. 5.—16. 6., Galerija sodobne umetnosti

Prijazno vabljeni na odprtje razstave v četrtek, 16. maja, ob 12. uri v Galerijo sodobne umetnosti.

 

Pri obeleženju 20. obletnice programa umetniška gimnazija – likovna smer (UG) na Gimnaziji Celje – Center sodeluje tudi Center sodobnih umetnosti (CSU) z deseto razstavo ustvarjalnih projektov in likovnih izdelkov dijakov in dijakinj, ki obiskujejo ta gimnazijski program. V obliki organiziranih delavnic na teme iz polja sodobne umetnosti v naših galerijah, s slovenskimi umetnicami in umetniki, razširjajo svoje znanje. Krovno temo šolskega leta 2023–2024 Gimnazije Celje – Center Proti Človeku, ki izhaja iz naslova pesmi Srečka Kosovela, smo za 20. študijsko razstavo Koraki za … jutri 2 v Centru sodobnih umetnosti predrugačili v podnaslov razstave in praznovanja (Na)proti Človeku. V negotovih globalnih razmerah, ob mednarodnih konfliktih, ob perečih ekoloških vprašanjih in ob porastu prisotnosti duševnih stisk ljudi, podnaslov predlaga, da se »Človeku« znova solidarno in odgovorno približamo. Kako na sodobnost gledajo mladi, lahko prepoznamo iz posameznih sklopov izdelkov na razstavi, ki le delno prikazujejo njihov proces spoznavanja večplastnega polja sodobne umetnosti. Čeprav najpogosteje rezultat v obliki likovnega izdelka ali ustvarjalnega projekta velja za vodilo delavnic, ki potekajo v okviru pouka strokovnih predmetov, so vmesni koraki pogovora, vsebinskega razmisleka, različnih vaj in eksperimentov prav tako ključni. Za dijakinje in dijake so pomembna izkušnja, ki sega preko meja šolskih učnih vsebin. Razstava morda nakazuje tudi na čas, ko bo treba pogosteje poslušati lastni notranji glas, saj bomo skozi opazovanje lastnega doživljanja in razumevanja sebe ter drugih lažje prispevali k prijaznejši, bolj razumevajoči in kreativnejši družbi.

Letos smo k sodelovanju povabili uspešne slovenske umetnice mlajše generacije, ki so poleg znanja o umetniškem snovanju z mladimi delile tudi svoje izkušnje prehoda iz njihovega študijskega procesa v kariero umetniškega poklica. Pri delu so se opirale na ključne izsledke svoje umetniške prakse, predvsem pa na načine raziskovanja, ki so močno prežeti s pomembnimi družbenimi tematikami ali aktualnimi pogledi na sodobno umetnost.

Dijakinje in dijaki 1. letnika UG so z umetnico Saro Rman spoznavali sodobno fotografijo. Iskali so tisto, kar jih trenutno zanima, opazovali prostor in razmišljali o tem, kako lahko fotografske zgodbe oblikujejo s pomočjo predmetov v svoji neposredni okolici in v šolskem ateljeju. Iz več izbranih oz. izžrebanih besed so oblikovali vizualni scenarij za zgodbo ali sporočilo, ki so ga želeli predati. Nato so s pomočjo scenografske postavitve, ustvarjene iz različnih predmetov, materialov in z uporabo lastnega telesa, ustvarili fotografije. Nazadnje so te fotografije glede na teme, motive in formalno podobnost, postavili v smiselno postavitev v prostoru galerije.

Udeleženke in udeleženci 2. letnika UG so z umetnico Majo Hodošček spoznavali medij performansa. Dijakinje in dijaki so se pogovarjali o zasnovi performansa in si ogledali navodila za njegovo izvedbo. Vsebinsko so na podlagi osebnih izkušenj oblikovali ideje za performativne akcije, ki izpostavljajo problematike, povezane s posameznimi duševnimi stiskami. Osnovni material so bile torej ideje in koncepti, ki so jih nato prevedli v »navodila« za uprizoritev. Namesto foto ali video dokumentacije performansov tokrat predstavljamo dokumente idejnih zasnov, natisnjenih na papirju, ki vabijo gledalca k lastni interpretaciji in zamišljanju o navedenih situacijah.

Pojavnost aktualnih spletnih tem so pod mentorstvom umetnice Lare Reichmann raziskovali dijakinje in dijaki 3. letnika UG. Na delavnici so se z mentorico pogovarjali o tem, kako je živeti v digitalnem »Oblaku«, nasičenem s podobami in informacijami. Izbrali so aktualne teme iz množičnih medijev, popularne kulture in iz novic odmevnih družbenopolitičnih dogajanj. S posnemanjem delovanja omrežja in z logiko interneta so zasnovali digitalne kolaže, ki reflektirajo različne kotičke spleta ter naše doživljanje prostora in časa na njem. Še pomembneje, prikazujejo tudi svoj pogled na aktualna družbena vprašanja v povezavi z naravo, politiko, sodobnim potrošništvom, položajem ženske v družbi in medsebojnimi odnosi. Pri ustvarjanju so tako uporabili tehniko kolaža in digitalne obdelave slik. V galeriji smo izdelke s pomočjo idejne zasnove mentorice postavili v dinamično predstavitev, ki zajema tako tiskan kot digitalni umetniški material.

Pod mentorstvom umetnice Tatiane Kocmur so dijakinje in dijaki 4. letnika UG skozi gibalne vaje zavedanja teles(a) v prostoru, zaznavanje okolice z vključevanjem različnih čutil in skozi kolektivnost, odkrivali svoja počutja in odnose. Preizkušali so se v likovnem snovanju, kjer je bila v ospredju sama fizična gesta ustvarjanja, poudarek pa na vseh naših čutilih. Skozi več pristopov (gibanje po prostoru, sprehod po mestu, fizični stik z vrstnicami in vrstniki, okušanjem snovi …) so mladi raziskovali človekove intimne in javne prostore bivanja, aktiviranje spomina in beleženja zaznav. Nastali so likovni izdelki s poudarjenimi fizičnimi in psihološkimi karakteristikami lastnega telesa ter besedno in vizualno zabeleženi rezultati čutnih izkušenj. Med temi predstavljamo na razstavi ob povabilu gledalke in gledalca k sodelovanju tudi nekatere vaje čuječnosti in čutnega zaznavanja, ki so jih mladi obravnavali na delavnici.

Na 10. razstavi ustvarjalnih projektov in likovnih izdelkov dijakinj in dijakov umetniške gimnazije – likovna smer na Gimnaziji Celje – Center v Centru sodobnih umetnosti, ki je med drugim mišljena kot poligon za predstavljanje ter preizkušanje različnih umetniških medijev in praks, izpostavljamo še izdelke, ki so nastali pod mentorstvom celjskih umetnic Ive Tratnik in Mojce Senegačnik ter umetnika Narcisa Kantardžića v okviru povabila k dopolnitvi učnih vsebin na šoli v sodelovanju z Društvom likovnih umetnikov Celje (Odprti prostori umetnosti). Med avtoportreti velikih formatov, solidarnostnimi srajcami, klasičnimi oljnimi slikami in vsemi predstavljenimi izdelki iz delavnic v CSU lahko spodbudno ujamemo raznolikost obravnavanih umetniških vsebin, ki jih dijakinjam in dijakom že dvajseto leto ponuja program umetniške gimnazije – likovna smer.

 

Mentorice v CSU: Maja Hodošček, Tatiana Kocmur, Lara Reichmann in Sara Rman
Mentorji DLUC (Odprti prostori umetnosti) na UG GCC: Narcis Kantardžić, Mojca Senegačnik in Iva Tratnik

Kustosinja: Maja Antončič
Besedilo: Maja Antončič

Koordinacija programa v CSU: Maja Antončič, Andreja Džakušič in Otmar Uranjek

Produkcija: Zavod Celeia Celje, Gimnazija Celje – Center
Podpora: Mestna občina Celje

 

 

Program praznovanja obletnice
Četrtek, 16. 5. 2024

Galerija sodobne umetnosti, 12.00
Odprtje razstave (Na)proti Človeku v okviru 20. študijske razstave likovnih izdelkov in projektov dijakinj in dijakov UG, ki so nastali v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti

Osrednja knjižnica Celje, 13.00
Odprtje 20. študijske razstave likovnih izdelkov dijakov UG GCC

Galerija AQ GCC, 13.30
Vodenje po razstavi Borba za arhitekturo z avtorjem Timotejem Jevšenakom

Dvorec Novo Celje, 19.00
Odprtje jubilejne razstave Koraki za … jutri 2

Preberi več

Zaprto

Galerija sodobne umetnosti / Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 ponedeljek in prazniki zaprto vstopnina: 3 eur, *1 eur (*dijaki, študentje, upokojenci) **brezplačno (**otroci, brezposelni)