Naredi sam. Razstava dijakov Gimnazije Celje–Center, umetniška gimnazija – likovna smer
13. 10.—29. 10., Galerija sodobne umetnosti

Letošnja razstava sodelovanja Centra sodobnih umetnosti Celje in Gimnazije Celje – Center kljub svoji raznovrstnosti poudarja dejstvo, da spremembe lahko dosegamo z lastnim aktiviranjem in voljo. Nobeno presenečenje in asociacija na uporništvo ni, da tudi mladi kritično razmišljajo o pojavih sodobne družbe, predvsem o njenih ranah. O ujetosti v informacijsko-tehnološki napredek, v hladno človeško otopelost in o pospešenem tempu našega vsakdanjika. Dijaki skozi likovna dela in prikaz konceptualnih strategij na razstavi izražajo prav takšne ideje, kreativne misli, ki nastavljajo ogledalo slehernemu posamezniku. Vselej se v delih, tudi tistih, ki temeljijo na procesu, že izrisuje zrela vsebina, o kateri bolj poetično ali bolj pragmatično razmišljajo posamezni mladi ustvarjalci.

Metodo naredi sam (Do it yourself) navadno opredeljujemo kot ravnanja, ki temeljijo na spreminjanju, preoblikovanju in popravilu surovih materialov ter komponent v namen ustvariti, proizvesti ali rekonstruirati materialno lastnino. Hkrati se pojem lahko nanaša na alternativna kulturna gibanja in pojave (»indi« glasbo, piratske radie, zinovske izdaje idr.), ter s tem na jasen kontrapunkt potrošniški kulturi. V ožjem pomenu gre torej za domiselne obrtniške spretnosti, v širšem pomenu kaže na rešitev, s katero se za zadovoljevanje naših potreb in ciljev ne zanašamo več na druge, temveč sami, z lastno kreativnostjo najdemo pot do uresničenja neke ideje.

Na delavnicah, ki so jih dijaki vseh štirih letnikov obiskovali v Galeriji sodobne umetnosti, so bili v ospredju raziskovanje tehnike kolaža (3. letnik), spoznavanje camere obscure in izdelave fotoaparata (1. letnik), iskanje strategij umetniške komunikacije v javnem prostoru skozi performans (2. letnik) ter postopno izgrajevanje iniciative za izboljšanje našega počutja in bivanja s poudarkom na procesu dela, ki nato vodi v umetniški projekt (4. letnik). Mentorji so dijake sicer popeljali skozi celotno nastajanje sodobnega umetniškega dela, od teorije in idejne zasnove do izvedbe in predstavitve, vendar se je v več primerih izkazalo, da so mladi ustvarjalci samostojno nadgrajevali lastne ideje, presegali okvirje klasične ustvarjalne dejavnosti. Brez strahu so poskušali navezati stik z javnim prostorom. Na mestnih ulicah so izvajali performans, manjše intervencije in prepričljivo podali kritiko pojavu nedružabnosti, naglice in plehkosti širši publiki. Na razstavi predstavljamo del dokumentacije tovrstnih akcij na fotografijah in videu. Pri likovnem ustvarjanju so se dijaki znebili navezanosti na ustaljene umetniške materiale. Iz običajnih embalaž so izdelali fotoaparate, iz podokvirjev za slike kolaže, asemblaže in skulpture. V končno likovno delo so vnesli najobčutljivejše teme, od bolj osebne poetike do splošnih družbenih vprašanj, ki se navezujejo na potrošništvo, informacijsko tehnologijo, množične medije in druge pojave naše sodobnosti.
V umetnosti je o sami obrtniški metodi naredi sam morda res nesmiselno govoriti, saj vsako ustvarjanje zahteva lastno motivacijo, tehnične rešitve in domiselne ideje. Vendar smo razstavi nadeli naslov prav s pobudo spreminjati pesimistične vzorce našega okolja z lastnim aktivnim ravnanjem, vračati se k osnovnim rešitvam, popraviti nepopravljivo, ustvariti na videz nemogoče. Skozi jezik umetnosti ali zunaj njega.

Mentorji delavnic v šolskem letu 2016/2017:
Daniel Djamo (1i), Andreja Džakušič (2i), Maja Hodošček (4i), Adrijan Praznik (3i)

Koordinacija sodelovanja:
Ana Pečnik (GCC), Maja Antončič (CSU)

Kustosinja razstave:
Maja Antončič

Preberi več

Zaprto

Galerija sodobne umetnosti / Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 ponedeljek in prazniki zaprto vstopnina: 3 eur, *1 eur (*dijaki, študentje, upokojenci) **brezplačno (**otroci, brezposelni)