Andreja Džakušič, Daniela Krajčová, Simon Macuh, Estela Žutič & Gilles Duvivier
SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju
11. 9.—18. 10., Galerija sodobne umetnosti

Skupina umetnikov iz kroga Društva likovnih umetnikov Celje s številnimi sodelavci in somišljeniki predstavlja pobude za skupnostno delovanje in bolj zeleno mesto tako, da galerijo spreminja v prostor za osveščanje in diskusijo o problematiki degradiranih območij in o neizkoriščenih potencialih urbanega prostora v Celju. Razstava razgrinja rezultate predhodnih umetniških raziskav v obliki živih dogodkov, instalacij, dokumentarnega gradiva, načrtov, skic, fotografij, videa, pa tudi naravnih materialov, premeščenih iz urbanega okolja v galerijski prostor. Umetniške raziskave zadevajo teme, povezane s konkretnimi mestnimi lokacijami, ki izstopajo po aktualnosti, saj so predmet širših civilnih iniciativ, med katerimi na razstavi izpostavljamo štiri – iniciativo Kare 9, iniciativo Drevesni park, iniciativo Urbano vrtnarjenje ter iniciativo Ohranimo drevesa. Predstavljene iniciative soočajo mesto s sonaravnimi, trajnostnimi izzivi, ki vključujejo mešane, ljudem in okolju bolj prijazne rabe prostora, pa tudi zavest o varstvu lokalne tradicije. Razstavo je spremljala vrsta aktivnosti, ki so potekale zunaj galerijskih okvirov, pod vodstvom članov DLUC-a z vabljenimi gosti.

Potreba po trajnostnem razvoju mesta ne vključuje zgolj okoljskega vidika, marveč tudi ekonomsko in družbeno trajnostnost, ki zagotavlja kvaliteto življenja v mestu. Pri tem velja upoštevati prispevek sodobnih umetniških praks, ki v skupnosti krepijo zavest o pomenu varstva okolja in kulturne dediščine ter zaščite naravnih virov. V prizadevanju za dejanske, trajnostne učinke v lokalni skupnosti se umetniki ravnajo po principih urbane regeneracije, socialne integracije in participativnega urbanizma. Umetniki nastopajo v vlogi soiniciatorjev pri vzpostavljanju skupnostnega urbanega vrtnarjenja ter pri ohranjanju in širitvi zelenih površin kot priložnosti sonaravnega trajnostnega razvoja za mesto. V razpravo vstopajo s sredstvi umetniške raziskave, ki zajema eksperimentalne in izobraževalne delavnice in akcije za vse generacije, s čimer spodbujajo izmenjavo izkušenj in znanj vseh sodelujočih. Na ta način prispevajo k odkrivanju potreb in potencialov urbanega prostora in tamkajšnjih prebivalcev ter z aktivnim zavzemanjem za spremembe v javnem prostoru spodbujajo iskanje rešitev v širšem kontekstu mesta. Cilj je, da se sama skupnost organizira kot civilna iniciativa, ki naslavlja velik neizkoriščen potencial, da se sami prebivalci in uporabniki aktivno vključijo v proces trajnostnega razvoja mesta Celje. Določene pobude so že zaživele med meščani, obstoječim iniciativam so se že pridružili številni posamezniki in društva.

Razstava obravnava prebivanje v mestu Celje kot mrežo medsebojnih povezav, pri čemer je umetniško ustvarjanje le eno izmed občutljivih plasti med vsemi drugimi. S to zavestjo razstava ponuja razmislek o lokalnem urbanem prostoru, ki zadeva ekologijo v širšem smislu povezljivosti v skupnost.

Kustosinji razstave: Irena Čerčnik, Mojca Puncer

Katalog:
Se dobimo ob šestih. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju. Založnika kataloga Zavod Celeia Celje – Center sodobnih umetnosti in KUD Mreža – Galerija Alkatraz. Urednica kataloga Irena Čerčnik. Besedila Mojca Puncer (Skupnostno naravnane (umetniške) prakse kot nova prostorska ekologija v Celju), Gilles Duvivier, Andreja Džakušič, Irena Čerčnik, Daniela Krajčova, Simon Macuh, Iztok Skok, Karel Šrot, Estella Žutić. Prevod Arven Šakti Kralj Szomi. Oblikovanje Studio Kindin. 

Cena kataloga 10 Є.

Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje, Okolje Consulting in KOB David Koželj.

Spremljevalni program razstave SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju

SEPTEMBER:
Torek, 15. 9. ob 18.00 GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI
Daniela Krajčová, rezidenčna umetnica iz Slovaške: predstavitev
Sobota, 19. 9. od 9.00 do 12.00, DVORIŠČE GALERIJE SODOBNE UMETNOSTI
Zelemenjava. Menjava zelenih dobrot in modrosti
Na Zelemenjavi menjamo semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta.

Cilj Zelemenjave je, da na solidaren in zabaven način poveže vse navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrosi tudi med ostale someščane in sovaščane. Zelemenjava vabi vse brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in stare, take z enim samim lončkom na balkonu kot tiste s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.

Sreda, 23.9. ob 18.00, GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI (zbirno mesto)
Praznovanje jesenskega enakonočja: obisk Drevesnega parka

Preberi več

Zaprto

Galerija sodobne umetnosti / Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 ponedeljek in prazniki zaprto vstopnina: 3 eur, *1 eur (*dijaki, študentje, upokojenci) **brezplačno (**otroci, brezposelni)