SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju
11. 9.—18. 10., Galerija sodobne umetnosti

Andreja Džakušič, Daniela Krajčová, Simon Macuh, Estela Žutič in Gilles Duvivier

Skupina umetnikov iz kroga Društva likovnih umetnikov Celje s številnimi sodelavci in somišljeniki predstavlja pobude za skupnostno delovanje in bolj zeleno mesto tako, da galerijo spreminja v prostor za osveščanje in diskusijo o problematiki degradiranih območij in o neizkoriščenih potencialih urbanega prostora v Celju. Razstava razgrinja rezultate predhodnih umetniških raziskav v obliki živih dogodkov, instalacij, dokumentarnega gradiva, načrtov, skic, fotografij, videa, pa tudi naravnih materialov, premeščenih iz urbanega okolja v galerijski prostor. Umetniške raziskave zadevajo teme, povezane s konkretnimi mestnimi lokacijami, ki izstopajo po aktualnosti, saj so predmet širših civilnih iniciativ, med katerimi na razstavi izpostavljamo štiri – iniciativo Kare 9, iniciativo Drevesni park, iniciativo Urbano vrtnarjenje ter iniciativo Ohranimo drevesa. Predstavljene iniciative soočajo mesto s sonaravnimi, trajnostnimi izzivi, ki vključujejo mešane, ljudem in okolju bolj prijazne rabe prostora, pa tudi zavest o varstvu lokalne tradicije. Razstava v spremljevalnem programu načrtuje vrsto aktivnosti, ki bodo potekale tudi zunaj galerijskih okvirov, pod vodstvom članov DLUC-a z vabljenimi gosti.

Potreba po trajnostnem razvoju mesta ne vključuje zgolj okoljskega vidika, marveč tudi ekonomsko in družbeno trajnostnost, ki zagotavlja kvaliteto življenja v mestu. Pri tem velja upoštevati prispevek sodobnih umetniških praks, ki v skupnosti krepijo zavest o pomenu varstva okolja in kulturne dediščine ter zaščite naravnih virov. V prizadevanju za dejanske, trajnostne učinke v lokalni skupnosti se umetniki ravnajo po principih urbane regeneracije, socialne integracije in participativnega urbanizma. Umetniki nastopajo v vlogi soiniciatorjev pri vzpostavljanju skupnostnega urbanega vrtnarjenja ter pri ohranjanju in širitvi zelenih površin kot priložnosti sonaravnega trajnostnega razvoja za mesto. V razpravo vstopajo s sredstvi umetniške raziskave, ki zajema eksperimentalne in izobraževalne delavnice in akcije za vse generacije, s čimer spodbujajo izmenjavo izkušenj in znanj vseh sodelujočih. Na ta način prispevajo k odkrivanju potreb in potencialov urbanega prostora in tamkajšnjih prebivalcev ter z aktivnim zavzemanjem za spremembe v javnem prostoru spodbujajo iskanje rešitev v širšem kontekstu mesta. Cilj je, da se sama skupnost organizira kot civilna iniciativa, ki naslavlja velik neizkoriščen potencial, da se sami prebivalci in uporabniki aktivno vključijo v proces trajnostnega razvoja mesta Celje. Določene pobude so že zaživele med meščani, obstoječim iniciativam so se že pridružili številni posamezniki in društva.

Razstava obravnava prebivanje v mestu Celje kot mrežo medsebojnih povezav, pri čemer je umetniško ustvarjanje le eno izmed občutljivih plasti med vsemi drugimi. S to zavestjo razstava ponuja razmislek o lokalnem urbanem prostoru, ki zadeva ekologijo v širšem smislu povezljivosti v skupnost.

Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Celje, Okolje Consulting in KOB David Koželj.

Spremljevalni program razstave SE DOBIMO OB ŠESTIH. Pobude za skupnostne prakse in zelene prostore v Celju

SEPTEMBER:
Torek, 15. 9. ob 18.00 GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI
Daniela Krajčová, rezidenčna umetnica iz Slovaške: predstavitev
Sobota, 19. 9. od 9.00 do 12.00, DVORIŠČE GALERIJE SODOBNE UMETNOSTI
Zelemenjava. Menjava zelenih dobrot in modrosti
Na Zelemenjavi menjamo semena, sadike, pridelke, recepte, izkušnje in navdihe z domačega vrta.

Cilj Zelemenjave je, da na solidaren in zabaven način poveže vse navdušence dobrot in lepot z domačega vrta ter to navdušenje raztrosi tudi med ostale someščane in sovaščane. Zelemenjava vabi vse brez izjeme: vrtnarske guruje in popolne začetnike, mlade in stare, take z enim samim lončkom na balkonu kot tiste s kilometrsko njivo. Pridite s polnimi žepi dobre volje, razveselili pa se bomo tudi vsake slaščice iz domače pečice.

Sreda, 23.9. ob 18.00, GALERIJA SODOBNE UMETNOSTI (zbirno mesto)
Praznovanje jesenskega enakonočja: obisk Drevesnega parka

Preberi več

Zaprto

Galerija sodobne umetnosti / Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 24. in 31. december 11.00 – 13.00 ponedeljek in prazniki zaprto