Velvet 3 – Hiša erotične ilustracije
18. 11.—30. 12., Galerija Račka

Maksim Azarkevič, Ana Baraga, Mitja Bokun, Ana Brezovec, Milanka Fabjančič, Peter Ferlan, Maja Gorjup, Nina Kavzar, Dejan Kralj, Manca Krošelj, Nea Likar, Hana Nekrep, Maja Poljanc, Meta Šolar, Bori Zupančič, Sara Žičkar, Jernej Žumer

Prijazno vabljeni na odprtje razstave v petek, 18. novembra, ob 19. uri v Galerijo Račka.

Velvet 3 si za osnovno izhodišče jemlje široko tematsko polje erotike v navezavi na odnos(e) do telesa in telesnega, v okviru skupinske razstave pa ga z naborom raznolikih vizualnih jezikov raziskuje 17 ilustratork in ilustratorjev. Izraščajoč iz nekaj širših krovnih tematik – odnos do lastnega telesa, spolna identiteta in različne spolne prakse, lepotni ideali skozi čas, ideologija »body positivity«, raznolikost teles ter znanost vs. poseganje v telo – se razstavljena dela sprašujejo o tem, kako se vzpostavlja normativnost teles ter kaj se spričo normatizacije s telesi dogaja v zasebni in javni sferi. Normatizacija pri tem lahko poteka po liniji spolne identitete, z določanjem teles kot ženskih in moških ali po liniji zaželenih lastnosti telesa, kot so barva kože, velikost, oblika, barva oči, las …; kot orodje normatizacije se pri tem lahko pojavlja estetska kirurgija, ki naravne telesne procese in raznolikost teles tudi dobesedno odreže/razreže, ali pa medicinski, klinični postopki, ki interspolna telesa napravljajo spolno normativna. Da je normatizacija telesa oblika ugrabitve telesne avtonomije, individualnosti in subjektivnosti, posredno nakazuje tudi tematika ponovne prisvojitve (lastnega/ženskega/nebinarnega) telesa, ki se pojavlja v razstavljenih delih; da bi telo lahko postalo (ponovno?) udobno, da bi lahko bilo »srečno« telo, si ga moramo najprej prilastiti in ga odpeti od normatizacije, polastitve in rutinirane, vsesplošne seksualizacije. Ta proces lahko poteka skozi konceptualizacijo lastnega telesa onkraj spolnih binarnosti, z odvezovanjem od konstruktov moškega in ženskega družbenega spola, lahko pa se poraja tudi z iskanjem izpodrinjenih – izruvanih, odtujenih – vednosti, kakršno je na primer poganstvo ali povezovanje z različnimi oblikami čarovništva (kamor lahko, med drugim, umestimo tudi branje tarota), skozi katero se žensko (ali nebinarno) telo predrugači v stiku s tradicijami in vednostmi, ki so ga historično aktivno, plastično, oblikovale in iz katerih lahko črpa moč, opolnomočenje, navdih in upor. S podobnega mesta vznika potreba po sočutju in ljubezni do lastnega telesa, po negovanju z ljubeznijo, ki odplakuje odtujenost, gnev in sram, ki nastajajo kot proces normatizacije, prisvojitve in množične seksualizacije teles, ter daje telesu možnost, da najde stik samo s seboj, da obstaja v povezanosti in čuječnosti s samim seboj. Šele tako lahko telo začenja postajati domovanje – udobno, srečno domovanje – posameznici_ku, obenem pa tudi začne na osvobojen način ponujati prostor doma tudi drugi_emu, s komer prihaja v stik; šele po ponovni prisvojitvi, vzpostavitvi vezi z lastnim historičnim ozadjem, negovanju in udomačitvi lastnega telesa in v lastnem telesu lahko začnemo predrugačevati tudi odnos z drugim, telesnost kot način sobivanja z drugo_im. V tem kontekstu se lahko začne erotičnost kazati tudi kot stvar drobnih, intimnih gest, pornografizacija družbe pa se začne vidneje odcepljati od erotičnega – razvidneje postane, kako se spajata pornografija in voajerizem, proti erotičnemu, v katerem umanjka moment  vsiljenosti, nepovabljenosti in telesnost postane način izraza, svobodnega sobivanja v intimnem stiku, raziskovanja in raznolikih izrazov. V tem smislu lahko Velvet 3 zaokroženo razumemo kot poskus prisvojitve in razumevanja, udomačitve lastnega telesa tudi zaradi – ne pa samo zaradi! – potenciala odprtega, radovednega in čuječnega sobivanja s telesi (in telesnostjo) drugih.

Avtorica in vodja projekta: Nea Likar
Besedilo: Anja Radaljac
Postavitev razstave: Nea Likar, Maja Antončič
Podpora: Zavod Celeia Celje, Center sodobnih umetnosti

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Vodeni ogledi:

1. 12. in 8. 12. med 17. in 19. uro

10. 12. in 17. 12. med 10. in 12. uro

Sejem ilustracij in ilustriranih produktov:

10. 12. 2022, 10.00 – 12.00 in 16.00 – 19.00

Spremljevalni dogodki

Zaprto

Galerija Račka / Gosposka ul. 3, 3000 Celje / torek - sobota 16.00 - 19.00 prazniki zaprto vstop prost V galeriji trenutno ni razstave.