MARIA LUCIA CRUZ CORREIA
Zemlja, ki jo hočete
23. 11.—7. 1., Likovni salon

»Ključno spoznanje nove (geološke) dobe antropocena je, da naravnega okolja Zemlje ne moremo več dojemati kot od ljudi neodvisnega sistema, ki deluje po svoji avtonomni notranji logiki. Zemljo moramo razumeti kot »vesoljsko ladjo« človeštva, na kateri prebivamo in moramo zanjo aktivno skrbeti, da nam bo še naprej služila.« pravi fizik in filozof Sašo Dolenc.

Prav takšne logike se v svoji praksi oprijema portugalska umetnica Maria Lucia Cruz Correia, ki je na rezidenci v Celju začela raziskovati perečo lokalno okoljsko težavo. Na osnovi ideje intermedijskega projekta Urban Action Clinic, ki ga je izvedla v Gentu leta 2015, je začela raziskavo onesnaženja prsti v Celju. Spoznanje znanstvene, politične, pravne in družbene kompleksnosti težave jo je usmerilo v možne rešitve, izvirajoče iz več pozicij, predvsem pa v predloge s pozicije slehernika v sodelovanju s stroko. Zanimali sta jo izgradnja aktivnih oblik seznanjanja z pojavom industrijske onesnaženosti ter spodbujanje odgovornega ravnanja lokalne skupnosti v primeru okoljskih sprememb. Čeprav umetnico zanima aktivistična drža, v celjskem primeru ni vztrajala pri protestu, zgolj znanstvenih metodah ali le ilustraciji teme. Na »primeru« malega mesta z veliko in kompleksno težavo je v umetnostno polje postavila odprto platformo za dialog in razmislek o vlogi ter odgovornosti družbe do narave. Correia je v projektu povzela več vidikov in jih na razstavi skušala prikazati kot elemente, pomembne za razumevanje okoljskega stanja, tudi znotraj širše politike odnosov družbene realnosti.

 

Onesnaženje zaradi enega največjih slovenskih industrijskih obratov je pustilo močan pečat, ki ostaja zakoreninjena dediščina našega mesta. Umetnica je svojo manifestacijo začela s performansom med velikimi spomeniško zaščitenimi dimniki na mestu stare tovarne, ki predstavlja žariščno točko težave. Onesnaženosti prsti s cinkom, kadmijem in svincem kot posledice industrije in drugih podobnih vplivov v Celju se vedno znova lotevajo tako lokalne oblasti in stroka, kot tudi civilne pobude in umetniki. Z mapiranjem umetničine interakcije s posameznimi akterji v času rezidence je Correia ustvarila zemljevid mreže odnosov in se z lastno interpretacijo poskušala oddaljiti od pristranskih zaključkov. Umetnica je aktivnost nadaljevala z vključitvijo zainteresiranih posameznikov in skozi delavnico Dragon dreaming sprožila novo iniciativo za boljše bivanje v mestu, neformalno skupino Prst. Ta je kot prvi rezultat svojih srečanj izvedla ankete o zadovoljstvu okoljskega stanja med Celjani. Statistična vizualizacija anket predstavlja prevečkrat spregledano pozicijo prebivalcev, ki so velikokrat bodisi premalo obveščeni o okoljskem stanju bodisi pasivni v njegovem razumevanju. Odmevni naslovi dnevnih časopisov ter dosje časopisnih člankov, ki so odzvanjali v javnosti, zastopajo vlogo medijev, ki marsikdaj ostajajo še edini ali zadnji glasniki resnice, želenih sprememb ali okoljskih alarmov.

Samo jedro raziskave Zemlja, ki jo hočete se giblje okoli tekmovanja v stopnji onesnaženosti prsti zelenjavnih vrtov prebivalcev Celja. Correia, ki je že v Gentu razvijala urbani laboratorij za ugotavljanje stopnje kontaminiranosti prsti in rastlin z za zdravje nevarnimi elementi, je želela aktivno vključiti sfero naravoslovne znanosti prav s prikazom konkretne analize ter omogočiti prebivalcem strokovno obravnavo zemljine njihovih vrtov. Zaradi zakonskih in finančnih omejitev umetnica kljub veliki želji ni izvedla biomonitoringa, ki bi z analizo človeške krvi ali tkiva kazal tudi konkretne vplive na človekovo zdravje. Ostala je pri analizi prsti kot prikazu preverljive znanstvene metode. Zloženka, v kateri umetnica navaja določena priporočila, koristne povezave, strokovne pobude in civilne predloge v zvezi z onesnaženjem, nagovarja kot oblika pomoči za prihodnost. Izvedba okrogle mize s povabljenimi gosti iz različnih področij pa znova odpira prostor za konstruktiven dialog in sodelovanje. Poudarek ni na vnovičnem ponavljanju že ugotovljenih dejstev, temveč na iskanju rešitev, novih izzivov, ki izhajajo bodisi iz utopičnih želja bodisi znanstveno podprtih hipotez, novih tehnologij in oblik druženj. Aktiviranje slehernega posameznika, ki ima kot prebivalec tega planeta pravico spregovoriti v imenu narave, je vodilo debatne delavnice, v katero poleg preizkušanja novih oblik dialoga in skupnostnih praks vedno bolj verjame umetnica.

Ob predstavitvi projekta avtorica ponovno odpira vprašanje o vlogi umetnosti znotraj aktivne in za vsakdanje bivanje pomembne družbene dinamike. Lucia Cruz Correia prestopa meje varnega zavetja simbolnih prikazov in idej, ki bi v procesu dela ostajali zaprti v institucionalni okvir. Pomika se od umetnice performativne akcije do aktivistke za nove drže družbenih sprememb. Z uporabo neumetniških aktivnostipod streho umetnostne institucije skuša spreminjati polje razumevanja narave in družbe na edini Zemlji, ki jo imamo in ki jo hočemo.

Maria Lucia Cruz Correia je diplomirala iz grafičnega oblikovanja na študiju ESAD (Escola Superior de Artes e Design) na Portugalskem, nato je obiskovala podiplomski program naprednih uprizoritvenih in scenografskih študij v Bruslju, vpisana je na podiplomski program umetnosti, medijev in multimedijev Transmedia na visoki šoli za umetnost LUCA, Belgija. V njenih okoljsko naravnanih projektih se vedno kaže potencialni premik k rešitvam skozi sodelovanje z znanstveniki (Urban Action Clinic, Gent, 2015), pravnimi strokovnjaki, aktivisti (Obdobje postantropocena: evolucionarna perspektiva prihodnje zakonodaje o podnebnih spremembah, konferenca, Bunker, 2016) in neposredno s širšo javnostjo oziroma prebivalci nekega lokalnega okolja. Skozi participatorni performans (Skupne sanje, festival Mladi levi, 2016) ustvarja možnost za komunikacijo in psihološke premike, ki težijo k spremembam, sobivanju in sodelovanju. Nedavno je umetnica prejela belgijsko nagrado »ROEL VERNIERS PRIZE« za nov projekt The Voice Of Nature. Živi in dela v Gentu, Belgija.

Kustosinja rastave: Maja Antončič

Spremljevalni program:

Petek, 24. 11. 2017, 19.00 Okrogla miza Zemlja, ki jo hočemo. Tranzicija: Vprašanje je prihodnost

Torek, 5. 12. 2017, 17.30 Delavnica z Andrejo Džakušič: Rešilni vrtovi. Izdelava visoke grede, prilagojene za onesnažena okolja

Četrtek, 4. 1. 2017, 18.00 Javno vodstvo po razstavi

____

Projekt podpira Mestna občina Celje.

Zahvala: Tomaž Črnej, Andreja Džakušič, Tomaž Ogrin, Katarina Odlazek, Mark Požlep, Jure Radišek, Boris Šuštar, Hana Vodeb

Preberi več

Zaprto

Likovni salon / Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje / torek – petek 11.00 – 18.00 sobota 10.00-13.00 nedelja 14.00-18.00 ponedeljek in prazniki zaprto vstop prost