Zbirka

Stalna zbirka CSU je začela nastajati leta 1963 z ustanovitvijo Likovnega salona. Trenutno obsega 370 umetniških del različnih zvrsti. Do leta 1980 je bila zbiralna politika vezana na razstavni program (ob vsaki razstavi je bilo odkupljeno umetniško delo) in na ustvarjalnost celotnega slovenskega prostora, po letu 1980 se je usmerila predvsem v pridobivanje del umetnikov, ki bistveno zaznamujejo lokalno, celjsko ustvarjalnost. Zbirka obsega nekaj del ustvarjalcev, ki se vpisujejo v sam vrh slovenskega slikarstva 20. stoletja (Maksim Sedej st., Ive Šubic, Marij Pregelj, Stane Kregar, Marko Šuštaršič, Rudolf Kotnik, Emerik Bernard). Med grafičnimi deli so pomembna imena Ljubljanske grafične šole (France Mihelič, Lojze Spacal, Vladimir Makuc, Tinca Stegovec, Gorazd Šefran). S posameznimi deli je slovenska ustvarjalnost zastopana z umetniki, kot so Dragica Čadež, Herman Gvardjančič, Dušan Kirbiš, Tanja Špenko. Najbogateje je po letu 2006 zastopana sodobna celjska ustvarjalnost z deli ključnih celjskih avtorjev, kot so Bori Zupančič, Franc Purg, Željko Opačak, Andreja Džakušič, Maja Hodošček, Manja Vadla, Mark Požlep, Jure Cvitan, Matej Čepin, Narcis Kantardžić, Tomaž Milač, Bojana Križanec, Tomaž Črnej, Robert Hutinski, Ana Straže.

Pridobitve